İmar Durumu


KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İmar Durumu İçin İstenen Belgeler:

 1. İmar Durumu Talep Dilekçesi
 2. Kadastrodan Onaylı Ölçekli-Koordinatlı Çap
 3. Son tarihli tapu ve Tapu kayıt örneği
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Söz Konusu Parselin Jeoteknik ve Jeofizik Etüt Raporları : (Statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporu;

            1- Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer        kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,

            2- Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin   analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,

            3- Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince,


05.02.2018 13:40:34     2633

İletişim

 • Akpınar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 28
  Köprübaşı/TARABZON
 • (0462) 671 40 08
 • (0462) 671 44 82
 • bilgi@trabzonkoprubasi.bel.tr